“Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo,
ale v budovaní toho čo bude.“ – Sokrates

BIM ako nový prístup projektovania

BIM ako nový prístup projektovania

Čo je BIM? BIM prináša inovatívnu metódu v prístupe projektovania. Building information Modeling (skrátene BIM) je proces, ktorý umožňuje vytvárať inteligentný 3D model stavby, ktorý sa ďalej využíva pre vizualizáciu, simuláciu a koordináciu projektu (zdroj Autodesk). BIM ponúka takmer absolútnu kontrolu nad projektom a eliminuje chybovosť v projekčnej činnosti. Projektant sa už nevyjadruje čiarou, alePrečítajte si viac o BIM ako nový prístup projektovania[…]