Naše služby

Firma Baherník - M.B.E., s.r.o. Vám ponúka kvalitné spracovanie projektovej dokumentácie v odbore silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrotechniky. Tvoríme projekty pre rodinné a bytové domy, obchodné centrá, priemyselné haly ale aj zdravotnícke priestory a iné objekty. Core business firmy je BIM elektroprojekcia, ktorá umožňuje vytvárať inteligentný 3D model stavby. BIM ponúka takmer absolútnu kontrolu nad projektom a eliminuje jeho chybovosť. Ďalšou ponúkanou službou sú montáže a revízie NN klasických aj inteligentných elektrických inštalácií a projekty a montáže fotovoltických elektrárni. Od prvého kontaktu so zákazníkom je poskytovaná poradenská služba. Tá spočíva v oboznámení zákazníka so širokou ponukou existujúcich technológií a hlbším uvedením do danej problematiky.

Elektroprojekcia

Uskutočňujeme projekty elektrickej inštalácie pre rôzne typy stavieb: rodinné domy, firmy, bytové domy, obchodné strediská, centrá, priemyselné haly, nemocnice a iné... Zameriavame sa
na projekty tvorené BIM technológiou
a inteligentné (SMART) domy. Projektujeme pomocou softvéru DDS-CAD (BIM 3D model) a AutoCAD (2D projekt).

Elektromontáže

V rámci NN elektromontáží poskytujeme kompletnú dodávku materiálu
a montážnych prác. Rovnako ponúkame výrobu rozvádzačov, opravu elektrických zariadení, inštaláciu osvetlenia a montáž podlahového a stropného infra vykurovania.

Elektrorevízie

Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste, preto Vám ponúkame skutočný pohľad na stav Vašej elektroinštalácie. Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov.

Fotovoltika

Zabezpečíme montáž fotovoltických panelov, projekt aj realizáciu - pre rodinné domy, administratívne budovy a firmy. Buďte sebestační pomocou solárnej energie.

Sálave vykurovacie panely

Montáže infrakúrenia (podlahové kúrenie, sálavé stropné panely. Ponúkame zdravší a modernejší spôsob vykurovania vašej domácnosti prostredníctvom infrafólií a infra panelov.

Náš príbeh

Náš príbeh

Baherník - M.B.E. je súkromná firma, ktorá vznikla 1.9.2016 na základe skúseností získaných z predošlých zamestnaní. Zakladateľom je Ing. Michal Baherník, ktorý po ukončení inžinierskeho štúdia elektroenergetiky na Žilinskej Univerzite (Elektrotechnickej fakulte) pokračoval v doktorandskom štúdiu. Popri doktorandskom štúdiu pôsobil na pozícií výskumného pracovníka pre riadenie inteligentných budov vo Výskumnom centre ŽU. Zapájal sa do riešenia projektov APVV a KEGA. Absolvoval zahraničnú stáž na Aalto univerzite vo Fínsku zameranú na modelovanie inteligentných sietí (SMART GRID). Ešte popri štúdiu pôsobil ako junior projektant, kde po získaní certifikátov a potrebných osvedčení postúpil na pozíciu zodpovedného projektanta. Získané vedomosti a zručnosti využíva na skvalitnenie poskytovaných služieb pre vyšší úžitok ľudí.

Spokojnosť zákazníka na prvom mieste.

Najnovšie články