“Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo,
ale v budovaní toho čo bude.“ – Sokrates

Infrakúrenie, ako najnovší trend kúrenia, vám dokáže ušetriť značné finančné prostriedky.

Infrakúrenie, ako najnovší trend kúrenia, vám dokáže ušetriť značné finančné prostriedky.

Aké sú výhody infrakúrenia? Infrakúrenie je momentálne veľkým trendom a patrí medzi najmodernejšie technológie vykurovania. Princíp infrakúrenia sa zakladá na infračervenom žiarení, ktoré je sálaním odovzdávané cez povrch infrapanelov. Prvotne sa neohrieva vzduch ale predmety, na ktoré dopadne. Nakoľko toto infračervené žiarenie dopadá aj na ľudí, teplo je na pocit intenzívnejšie ako pri bežnom vykurovaní,Prečítajte si viac o Infrakúrenie, ako najnovší trend kúrenia, vám dokáže ušetriť značné finančné prostriedky.[…]

BIM ako nový prístup projektovania

BIM ako nový prístup projektovania

Čo je BIM? BIM prináša inovatívnu metódu v prístupe projektovania. Building information Modeling (skrátene BIM) je proces, ktorý umožňuje vytvárať inteligentný 3D model stavby, ktorý sa ďalej využíva pre vizualizáciu, simuláciu a koordináciu projektu (zdroj Autodesk). BIM ponúka takmer absolútnu kontrolu nad projektom a eliminuje chybovosť v projekčnej činnosti. Projektant sa už nevyjadruje čiarou, alePrečítajte si viac o BIM ako nový prístup projektovania[…]