Prečo práve my?

  • sme jedna z mála elektrofiriem, ktorá na projektovanie používa výlučne systém BIM (projektujeme v programe DDS CAD),
  • systémom BIM simulujeme reálnu výstavbu; dávame Vám reálnejšiu predstavu o projekte,
  • naše projekty obsahujú pridanú hodnotu,
  • vieme rýchlejšie implementovať zmeny a spontánne zásahy investora do elektro časti,
  • poskytneme Vám reálnejší výkaz výmer, ktorý Vám umožní ušetriť väčšiu časť nákladov (10-30%),
  • kladieme dôraz na bezpečnosť, prehľadnosť a čitateľnosť modelu,
  • pod pojmom BIM rozumieme nie len 3D model, ale aj množstvo informácií, ktoré sú v modely obsiahnuté,
  • disponujeme znalosťami, ktoré sú zárukou spokojnosti zákazníka s našou prácou,
  • stále sa učíme a zlepšujeme, sledujeme trendy v obore a ich vývoj.
partner elektro
Sme Vašim elektro partnerom v projektovaní a elektroinštaláciách